(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (729)

Αλλαγή έδρας ΣΠΕΦ

 
Από την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 ο Σύνδεσμος θα λειτουργεί στα νέα γραφεία του στην οδό Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, 1ος όροφος.  Το τηλέφωνο παραμένει το ίδιο, πλην όμως λόγω μεταφοράς θα επαναλειτουργήσει από την εν λόγω ημερομηνία.  Tο e-mail της Γραμματείας αλλά και τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν και συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Το ισοζύγιο ισχύος προϋπόθεση για την ασφάλεια των Φ/Β επενδύσεων.

Από το βήμα του συνεδρίου «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης επεσήμανε την ραγδαία αυξανόμενη κρισιμότητα του ισοζυγίου ισχύος όσον αφορά την ασφάλεια των επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά.  Η διαμορφωθείσα ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα σε εθνικό επίπεδο η οποία επιτείνεται από την ύφεση στην κατανάλωση αλλά και την «ανάγκη» παραμονής του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα (κατ’ απαίτηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα της βιομηχανίας) ως η φθηνότερη διαθέσιμη πηγή σε τρέχοντες οικονομικούς όρους, δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο για υπερβάσεις στους εθνικούς στόχους διείσδυσης των φωτοβολταϊκών αλλά και των ΑΠΕ ευρύτερα.

Όπως υπογράμμισε ο κος Λουμάκης τα Φ/Β δεν ευνοούνται από τον ετεροχρονισμό στην παραγωγή τους όπως άλλες ΑΠΕ, ούτε και μπορούν να επιλέξουν τις ώρες λειτουργίας τους, αλλά αντίθετα αποδίδουν συνήθως συντονισμένα όλα μαζί το μέγιστο της δυναμικότητας τους τα μεσημέρια του καλοκαιριού.  Η μαζική αυτή ένταξη Φ/Β ισχύος εστιασμένα σε συγκεκριμένες ώρες αθροιζόμενη με τις υπόλοιπες ΑΠΕ αλλά και την αναγκαία για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού συμβατική παραγωγή που συνυπάρχει, η οποία και αυτή υπόκειται σε περιορισμούς βάσει των τεχνικών ελαχίστων λειτουργίας των θερμικών μονάδων, φέρνουν απειλητικά στο προσκήνιο το υπερκρίσιμο θέμα της ισορροπίας του ισοζυγίου ισχύος προσφοράς – ζήτησης, τουλάχιστον για να μην υπάρχουν αναγκαστικές απεντάξεις μονάδων ΑΠΕ από το σύστημα. 

Το μοντέλο feed-in-tariff (FIT) των Φ/Β μονάδων που λειτουργούν μέχρι σήμερα περιλαμβάνει πέραν της εγγυημένης τιμής και την κατά προτεραιότητα πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τους.  Το σκέλος αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχθεί με «συνετή» στο εξής πολιτική απολύτου συγκράτησης τους στους εθνικούς στόχους.  Επιπλέον επειδή τα Φ/Β συνδέονται στην χαμηλή (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ) δεν υπάρχει καν η δυνατότητα ελέγχου τους από το διαχειριστή (η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο στις διασυνδέσεις υψηλής τάσης).  Έτσι τυχόν υπερφόρτωση (ανισορροπία ισοζυγίου ισχύος προσφοράς – ζήτησης) θα τα απεντάσσει αδιακρίτως λόγω υπέρτασης στους αντιστροφείς τους από το δίκτυο τις ώρες μάλιστα της μέγιστης απόδοσης τους με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς.  Η ιδιαιτερότητα αυτή της διασύνδεσης των Φ/Β στην ΧΤ ή ΜΤ δεν παρέχει καν την δυνατότητα τροποποίησης του μοντέλου λειτουργίας τους για μελλοντικές επενδύσεις, υπό τον όρο δηλαδή να απεντάσσονται αυτές μόνο από το δίκτυο σε περίπτωση συμφόρησης, αφού οι επενδυτές τους θα γνωρίζουν το πρόβλημα υπερδυναμικότητας που βιώνει η χώρα πριν επιλέξουν να τις υλοποιήσουν.  Προκύπτει λοιπόν πέραν του οικονομικού και σοβαρό τεχνικό κώλυμα που δύναται να πλήξει την «ηθική» της αγοράς, αφού μελλοντικές εντάξεις μονάδων μπορεί να εκτοπίζουν λειτουργικά τις παλιότερες σε ένα καταστροφικό και χαοτικό διαγκωνισμό τυχαίας ένταξης ή απένταξης από το δίκτυο. 

 

Οι ανωτέρω τεχνικοί περιορισμοί είναι μάλλον αδύνατον να υπερκεραστούν χωρίς μεγάλα έργα μαζικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αντλησιοταμίευση), ούτως ώστε ο ετεροχρονισμός παραγωγής – κατανάλωσης που θα καταστεί τότε μόνο εφικτός, να προσδώσει πρόσθετα περιθώρια ανοχής στο εθνικό σύστημα και στις ΑΠΕ.  Η περίπτωση των διασυνδέσεων με το εξωτερικό για εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ κατά δεύτερον, δυστυχώς δεν φαντάζει προς το παρόν τουλάχιστον ρεαλιστική εξέλιξη στο χειμαζόμενο οικονομικό τοπίο των γειτονικών χωρών αλλά και της Ευρώπης συνολικά.  Σε κάθε περίπτωση η Πολιτεία λοιπόν οφείλει μακριά από επιφανειακά «αρεστές» και εφήμερες πολιτικές, αταλάντευτα να προασπίσει και διασφαλίσει την λειτουργική ευστάθεια των Φ/Β επενδύσεων που υλοποιήθηκαν και φθάνουν σε αξία τα 5 δις ευρώ φέροντας μάλιστα επαχθή δανεισμό της τάξης των 3 δις ευρώ

Δείτε εδώ

Η πρόταση ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την αναμόρφωση του ΚΣΗΕ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) κατ' εφαρμογή του ν. 4152/2013, ο ΣΠΕΦ κατέθεσε την πρόταση του σχετικά με τον υπολογισμό του κατ΄ελάχιστον αντιστοιχούντος μεσοσταθμικού μεταβλητού συμβατικού κόστους ως προς την παραγωγή ΑΠΕ που εγχύθηκε και που οφείλει πλέον να εισρέει στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον ο σύνδεσμος, ένεκα του εξ'ορισμού στοχαστικού χαρακτήρα των ΑΠΕ και των προβλέψεων του διαχειριστή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) για την εκτιμώμενη έγχυση τους, θέτει επιπλέον των προωθούμενων ρυθμίσεων και το θέμα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων με την ΟΤΑ (Οριακή Τιμή Αποκλίσεων) όχι μόνο ως προς την ποσότητα απόκλισης συγκριτικά με τον ΗΕΠ αλλά του συνόλου της παραγωγής ΑΠΕ.    
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην "Εβδομάδα Καινοτομίας στις ΑΠΕ"

Κατόπιν πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετάσχει με ομιλία του την Δευτέρα το πρωί 1/7/13 στην έναρξη της διεθνούς εκδήλωσης "Innovation week on RES" στην Πάτρα.  Η εκδήλωση διάρκειας συνολικά δέκα ημερών από την 1η έως και την 10η Ιουλίου διοργανώνεται από το ΤΕΙ Πάτρας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πάτρας, Πράγας/Τσεχίας,  Σμύρνης/Τουρκίας, Βουδαπέστης/Ουγγαρίας, Βουλγαρίας και με την συμμετοχή πλήθους άλλων καταξιωμένων ιδρυμάτων και φορέων έρευνας και τεχνολογίας στον χώρο των ΑΠΕ.  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική ένεκα του διεθνούς χαρακτήρα του σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε το πρόγραμμα 

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.