(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (680)

Συμμετοχή ΣΠΕΦ σε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ για τις διασυνδέσεις και τα ΕΚΕ.

 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος για τις διασυνδέσεις αλλά και την επιλογή από τους επιμέρους εθνικούς σχεδιασμούς από τον ENTSO των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), συγκρότησε ομάδα εργασίας με την συμμετοχή και των φορέων της αγοράς.  Ο ΣΠΕΦ ως εκπρόσωπος των ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β κατόπιν πρόσκλησης συμμετέχει στην ομάδα εργασίας αυτή εκπροσωπούμενος από το μέλος Δ.Σ. του κο Γ. Βήλο. 
 

Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων

 
Την Κυριακή 8 Απριλίου ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ στο ΒΟΥΛΗ TV.  Πρόκειται για την εκπομπή "Σε θέση ετοιμότητας - σε αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας" όπου και μίλησε για τα φωτοβολταϊκά και το Πρόγραμμα Ήλιος.  Παρακολουθήστε την σχετική ομιλία στον σύνδεσμο που επισυνάπτεται.
 

Το Πρόγραμμα Ήλιος είναι ένα ευρωπαϊκών διαστάσεων ενεργειακό project

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Πρόγραμμα  Ήλιος είναι ένα ευρωπαϊκών διαστάσεων ενεργειακό project

Στο πλαίσιο της ειδικής ημερίδας για το Πρόγραμμα Ήλιος που διοργανώθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάστηκαν τόσο από την Πολιτική ηγεσία όσο και από ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και εξειδικευμένους συμβούλους όλες οι μέχρι σήμερα τουλάχιστον καθορισμένες παράμετροι του Προγράμματος.     

Σε ότι αφορά τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος πράγματι η Ελλάδα διαθέτει το στρατηγικό πλεονέκτημα της κατά 50% υψηλότερης ηλιοφάνειας σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη και μάλιστα επί εδάφους ΕΕ που σημαίνει και ασφαλέστερα στρατηγικά, γεωπολιτικά, κοινωνικά και λοιπά χαρακτηριστικά.  Η υψηλότερη αυτή ηλιοφάνεια συνδυαζόμενη με ευρωπαϊκούς όρους χρηματοδότησης οδηγεί νομοτελειακά σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ότι στις χώρες του Βορρά.   Εκκινώντας από την ορθολογική αυτή διαπίστωση το ενδιαφέρον των βορειότερων ευρωπαϊκών εταίρων μας να μεταφέρουν μέρος της ηλεκτροπαραγωγής τους από φωτοβολταϊκά στην χώρα μας, στα πλαίσια και της έγκαιρης επίτευξης των δεσμευτικών εθνικών τους στόχων για ΑΠΕ, είναι εύλογο να αναμένεται.   Επιπλέον στο σκέλος του προγράμματος που αφορά τα δίκτυα και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η ΕΕ έχει εντάξει στην μεσοπρόθεσμη πολιτική της την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προφανώς και περιλαμβάνει την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας των γραμμών διασύνδεσης των χωρών μελών τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο.  Η απρόσκοπτη και ελεύθερη άλλωστε διακίνηση αγαθών στους κόλπους της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες διαχρονικό αξίωμα για την ευρωπαϊκή οικογένεια.   

Με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά η υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στα πλαίσια μιας διμερούς μόνο ατζέντας συζήτησης χωρών μελών αλλά να εξετασθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως πιλοτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της πραγματικής ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα ξεκινώντας από τον αειφόρο και πολλά υποσχόμενο για την ανάπτυξη χώρο των ΑΠΕ.  Σε ένα τέτοιο επίπεδο εξέτασης του Προγράμματος οι μεταβατικού χαρακτήρα επιμέρους εθνικοί μηχανισμοί οικονομικής στήριξης της ηλιακής kWh είναι παντελώς άσχετοι και επ’ ουδενί αποτελούν εμπόδιο.  Άλλωστε έχει πολλαπλά καταστεί σαφές ότι το Πρόγραμμα Ήλιος είτε ως στατιστική εξαγωγή είτε ως φυσική, που σαφώς και είναι προτιμητέα, οικονομικά δεν σχετίζεται σε τίποτα με την εγχώρια αγορά.  Υπό το πρίσμα αυτό η τιμή της εξαγόμενης ηλιακής ενέργειας μπορεί ανεξάρτητα από το μεταβατικό εθνικό πρόγραμμα να προσδιοριστεί σε ορθολογική οικονομική βάση που άπτεται και της χώρας προορισμού και του πραγματικού πλήρους κόστους της ενέργειας που εκεί θα υποκαταστήσει αλλά και του αποφευγόμενου.  

Η χρονική εξέλιξη του Προγράμματος εκτεινόμενη όπως παρουσιάστηκε στην ημερίδα μέχρι και το 2020, υπερβαίνει κάθε εθνικό πρόγραμμα στήριξης ηλιακής KWh όπως φυσικά και το ελληνικό.  Ήδη από το ν. 3851/2010 οι τιμές kWh του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης νέων Φ/Β μονάδων αποδεσμεύονται πλήρως το 2015 από την λογική του μηχανισμού Feed – in –Tariff όπως τον γνωρίζουμε σήμερα συσχετιζόμενες πλέον απευθείας με την Οριακή Τιμή Συστήματος.  Η μεταρρύθμιση αυτή που αποτελεί νόμο του Κράτους ήδη από το 2010 θα καταστήσει για τις νέες τότε Φ/Β μονάδες την τιμή της πωλούμενης KWh αρκετά ελκυστική ακόμη και για εξαγωγή αφού αυτή θα κινείται στην ζώνη περίπου των 13 cents/kWh.  Θα καταστεί έτσι πιθανότατα εφικτή ακόμη και η συμμετοχή ημεδαπών νέων Φ/Β μονάδων σε ένα ποσοστό στο Πρόγραμμα Ήλιος γεγονός που θα προσδώσει ορίζοντα βάθους και στην ελληνικών συμφερόντων ηλεκτροπαραγωγή στην χώρα.  Η οικονομική μάλιστα ανάλυση που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας από τον σύμβουλο του project Guggenheim Partners, κατέδειξε σαφέστατα την οικονομική εφικτότητα και της προοπτική αυτής αφού σε ερώτηση –παρέμβαση του ΣΠΕΦ για το θέμα χαρακτηρίστηκε από τον σύμβουλο ως «εξαιρετική ιδέα».  
 
Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα Ήλιος φαίνεται να διαθέτει σημαντικά ορθολογικά πλεονεκτήματα τόσο για την χώρα όσο και για την ΕΕ.  Χρησιμοποιώντας το ως πιλοτικό project η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την μοναδική ευκαιρία να αποτιμήσει in-vivo το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της ενεργειακής της ολοκλήρωσης.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο συνέδριο του Economist

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο συνέδριο του Economist
 
Ο ΣΠΕΦ κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη συμμετέχει στο διήμερο συνέδριο του Economist που διεξάγεται στις 28 - 29 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Apollon Divani στην Βουλιαγμένη.  Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ αλλά και το νέο ενεργειακό ευρωπαϊκό τοπίο όπως διαμορφώνεται μέσα από τις σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις και επενδύσεις στα δίκτυα.  Ψηλά στην ατζέντα του συνεδρίου βρίσκεται η ηλιακή ενέργεια και το Πρόγραμμα Ήλιος καθώς και οι υπόλοιπες ΑΠΕ ως εργαλεία αειφόρου και ισορροπημένης ανάπτυξης.  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα στο αρχείο που ακολουθεί.
 

Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.

 
Προς : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
Υπ’ όψη : Υπουργού κου Γιώργου Παπακωνσταντίνου Γ. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη
 
Θέμα: Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γ. Γραμματέα

Στη παράγραφο 13 της συζητούμενης στην Βουλή τροπολογίας για τις ΑΠΕ εισάγετε την υποχρέωση της παροχής εγγυοδοσίας για την έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή για παλαιές αιτήσεις αδειών ΡΑΕ που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στον ειδικό κατάλογο της παρ. 3 του άρθρ. 15 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 13 της εν λόγω τροπολογίας ορίζεται ρητά πως οι επενδυτές αυτοί θα απολέσουν το σύνολο της αξίας της προσκομισθείσας εγγυητικής στην περίπτωση που οι εκδοθέντες από τον Διαχειριστή όροι σύνδεσης δεν γίνουν αποδεκτοί και συνεπώς δεν κατασκευαστούν και διασυνδεθούν εν τέλει οι σχετικές Φ/Β μονάδες.

Προκύπτει ωστόσο εδώ το πρόβλημα, οι επενδυτές αυτοί να χρειάζεται να προσκομίσουν τις ζητούμενες εγγυητικές επιστολές στον Διαχειριστή χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί από αυτόν επίσημα για το κόστος των όρων σύνδεσης που πρόκειται να εκδοθούν, όπως παγίως συμβαίνει. Έτσι τους ζητείται ανέκκλητα να δεσμευθούν και να υποστούν βλάβη στο 100% της εγγυοδοσίας τους για κάτι που εκ των προτέρων θα έπρεπε να γνωρίζουν επακριβώς, δηλαδή το κόστος των όρων σύνδεσης που θα τους αποδοθούν.

Επειδή θεωρούμε ασύμμετρη την εν λόγω ρύθμιση εις βάρος αυτής της μερίδας επενδυτών, παρακαλούμε να αναδιατυπώσετε την παράγραφο 13γ ώστε η εγγυητική να επιστρέφεται στην περίπτωση που οι όροι σύνδεσης είναι ασύμφορο να αγορασθούν και ο επενδυτής δηλώσει εγγράφως στο διαχειριστή πως δεν τους αποδέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της μη απάντησης από τον επενδυτή, η εγγυητική επιστολή να παρακρατείται από τον διαχειριστή ώστε να ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία όπως ορίζεται στην παράγραφο 13γ της τροπολογίας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την θετική σας ανταπόκριση.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπ’ όψη: Υπουργού κας Άννας Διαμαντοπούλου

Σελίδες: 2

Θέμα: Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010 του πιστοποιημένου απολογισμού Φ/Β επενδύσεων και ευρύτερες αδικαιολόγητες περικοπές του ορθού απολογισμού έργων Φ/Β που είχαν υπαχθεί στον ν. 3299/2004.

Συνημ: Πίνακας τυποποιημένου κόστους Φ/Β επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνέχεια του ν. 3840/2010.


Αξιότιμη κα Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν θα επιθυμούσαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρ’ ότι δυστυχώς συμπίπτει σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά όσο και πολιτικά συγκυρία, μέσα στην οποία καλείστε σε ελάχιστο χρόνο να προσδώσετε άμεσα ώθηση και όραμα στην ανάπτυξη όσο και να θεραπεύσετε χρόνιες παθογένειες του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων.

Τα φωτοβολταϊκά, ως ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες αναπτυσσόμενους κλάδους στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σθεναρά συγκράτησε την επελθούσα κατάρρευση της επιχειρηματικότητας η οποία όπως γνωρίζετε ωστόσο είναι και ο μόνος υγιής μοχλός αύξησης της απασχόλησης και των δημοσίων εσόδων μέσω της ύπαρξης φορολογητέας ύλης.  Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών όπως προφανώς γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο του 2010 εξαιρέθηκε όλων των προγραμμάτων επιχορήγησης του κεφαλαιουχικού κόστους επένδυσης κρίνοντας πως το αντίθετο  θα οδηγούσε σε καθεστώς υπερβολικής αποζημίωσης λόγω μείωσης των τιμών των Φ/Β πλαισίων (πάνελς).  Κατά την υλοποίηση ωστόσο των επενδυτικών σχεδίων που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους μέχρι τότε, έχουν παρατηρηθεί ακραίες στρεβλώσεις εις βάρος των επενδυτών στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και εκταμίευσης της επιχορήγησηςπου συνίστανται στα εξής:  

Α) Ο ν. 3840/31-3-2010 και συγκεκριμένα το άρθρου 13, παρ. 2, χρησιμοποιήθηκε κατά την άποψη μας εσφαλμένα για να περικόψει αναδρομικά νομίμως υπαχθείσες στον ν.3299/2004 και πλήρως υλοποιημένες και πιστοποιημένες για την ολοκλήρωση και την έναρξη της κανονικής λειτουργίας τους από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ) του Υπουργείου σας επενδύσεις Φ/Β μονάδων. Οι καταχρηστικές μάλιστα περικοπές αυτές έφθασαν έως και το 20 – 30% του επίσημου από το ΚΟΕ πιστοποιημένου (με σφραγισμένα τιμολόγια) απολογισμού των έργων δημιουργώντας έτσι στους επενδυτές οξύτατο πρόβλημα με τα τραπεζικά ιδρύματα στα οποία από καιρό είχαν εκχωρηθεί οι επιχορηγήσεις αυτές προς λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.  

Η εσφαλμένη και αναδρομική χρήση του ν.3840/2010 που οδήγησε στον συνημμένο πίνακα τυποποιημένου κόστους επένδυσης Φ/Β μονάδων του Υπουργείου σας, επιχείρησε πέρα από την ακραία συσταλτική και στρεβλή αποτύπωση του κόστους του καθ’ ύλην Φ/Β εξοπλισμού, να «εξαφανίσει» και σημαντικά κέντρα κόστους των επενδύσεων μας όπως τα συστήματα ασφαλείας και τα λοιπά οικοδομικά έργα.  Τα ευτελή ποσά που προσδιορίζονται στο συνοδευτικό του πίνακα κείμενο για αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της επιστήμης και της τέχνης ώστε τα έργα μας να είναι ικανά να ασφαλιστούν και να δανειοδοτηθούν.

Β) Ακραίες περιπτώσεις αδικιών εις βάρος των επενδυτών έχουν επίσης παρατηρηθεί και πριν την εφαρμογή του ν. 3840 περί τυποποίησης κόστους Φ/Β μονάδων.  Οι αδικίες αυτές εκτείνονται τόσο στο στάδιο της υπαγωγής στον ν. 3299/2004 όσο και της συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής επί της έκθεσης πιστοποίησης του ΚΟΕ για την εκταμίευση της επιχορήγησης με κύριο χαρακτηριστικό την παντελή αναντιστοιχία του υπαγόμενου ή πιστοποιούμενου κόστους με τον χρόνο υλοποίησης της μονάδας, παράμετρος πολύ σημαντική για την αγορά των Φ/Β αφού όσο παλαιότερα υλοποιήθηκε μια Φ/Β μονάδα τόσο υψηλότερο το κόστος της.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι επενδύσεις των Φ/Β μονάδων είναι φυσιογνωμίας εντάσεως κεφαλαίου, το οικονομικό «άνοιγμα» που δημιουργήθηκε σε κάθε περίπτωση στους επενδυτές από την πρακτική του Υπουργείου αυτή είναι πέρα από άδικο, αδύνατον να καλυφθεί.

Λάβετε παρακαλούμε υπ’ όψη σας εδώ, πως η αθέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε επιβαλλόμενου εκ του ν. 3299/2004 χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της υπαγωγής, της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της εκταμίευσης της οφειλόμενης επιχορήγησης, οδήγησε τους επενδυτές στο να συμπεριληφθούν εν τέλει στις άδικες ρυθμίσεις του ν. 3840/2010 ως εφαρμόζονται, ενώ τα έργα τους όπως προαναφέρθηκε είχαν ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα και με υψηλότερο κόστος.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για τα έργα των περιπτώσεων (Α) και (Β) που αναφέρουμε και για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα θεραπείας από πλευράς επενδυτών, όπως επανεξεταστούν το συντομότερο προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων που συντελέστηκαν εις βάρος των επενδυτών.


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.