(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Βαριά τα προβλήματα της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ στον διαγωνισμό της Πελοποννήσου σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της ΡΑΑΕΥ.

 

Ακολουθεί το πόρισμα του πραγματογνώμονα της ΡΑΑΕΥ για τους προβληματικούς διαγωνισμούς μικρών Φωτοβολταικών (εγκατεστημένης ισχύος έως 400 kW) του ΔΕΔΔΗΕ στα κορεσμένα δίκτυα Πελοποννήσου και Κρήτης.
 
Το πόρισμα αλλά και ολόκληρη η έκθεση έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σωρεία προβλημάτων και δυσλειτουργιών της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ στην Πελοπόννησο, τα οποία ήδη από την επομένη του διαγωνισμού καταγγέλθηκαν επίσημα στην ΡΑΑΕΥ συνοδευόμενα και από το ανάλογο φωτογραφικό αποδεικτικό υλικό.
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Δρ. Στέλιος Λουμάκης, που πρώτος Κατήγγειλε στην ΡΑΑΕΥ τον προβληματικό διαγωνισμό της Πελοποννήσου υπό την ιδιότητα του παθόντος και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35, 36 του ν. 4001, έχει προτείνει πολιτική λύση προς το ΥΠΕΝ η οποία «βγαίνει» στους αριθμούς, για την επίλυση της αδιέξοδης αυτής κατάστασης και για να αποφευχθεί σωρεία περαιτέρω δικαστικών προσφυγών από τους αδίκως αποκλεισθέντες. 
 
Διαβάστε εδώ τα συμπεράσματα της έκθεσης του πραγματογνώμονα της ΡΑΑΕΥ:
 
 
Διαβάστε εδώ την πρόταση του κ. Λουμάκη προς το ΥΠΕΝ:
 

Πρόταση επίλυσης του ζητήματος του προβληματικού διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ για τα φωτοβολταϊκά της Πελοποννήσου. 

 

Στον τεχνικά προβληματικό διαγωνισμό φωτοβολταϊκών στην Πελοπόννησο της 21/10/22, ο συνολικός αριθμός όσων συμμετείχαν, δηλαδή όσοι έκαναν log-in με κωδικούς taxisnet και ανέβασαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και έγγραφα στην πλατφόρμα (τοπογραφικό γηπέδου εγκατάστασης, παραστατικά νόμιμης χρήσης γηπέδου εγκατάστασης, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, εγγυητική επιστολή κλπ) σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα στην διαδικασία, είτε τελικώς πήραν είτε όχι Α/Α, ανέρχεται πληθυσμιακά κατά μέγιστο στους 1,243 χρήστες σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε.  Δηλαδή αφορούσε maximum 1,243 x 400 kW έκαστος= 497 MW.  Και αναφέρουμε maximum 497 MW επειδή ούτε οι 1,243 που συμμετείχαν ανέβασαν πλήρως και σωστά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο διαγωνισμό αλλά ούτε και οι αιτήσεις ήταν όλες για πάρκα των 400 kW αλλά και για μικρότερα λ.χ. των 100 kW, 200 kW κλπ.   

Τα 497 MW κατά μέγιστο λοιπόν αυτά συμπεριλαμβάνουν και όσους τελικά δεν έλαβαν αύξοντα αριθμό (Α/Α) επειδή τα κολλήματα, οι καταρρεύσεις και τα προβλήματα της πλατφόρμας τους ανάλωσαν πάρα πολύ χρόνο με αποτέλεσμα αν και ολοκλήρωσαν την υποβολή και τα uploads, να μην λάβουν τελικώς Α/Α λόγω των χρονικών καθυστερήσεων αυτών και της προηγούμενης εξάντλησης από άλλους του διατιθέμενου περιθωρίου των 86 MW αλλά και της επιλαχούσας ζώνης του επιπλέον 200%, ήτοι των επιπλέον 172 MW.  Αυτοί λοιπόν που ενώ ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εν τέλει δεν έλαβαν όχι από ευθύνη τους Α/Α αλλά λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας που τους καθυστέρησε καταστροφικά, είναι και οι πιο αδικημένοι και δεν νοείται πολιτική λύση που δεν θα τους περιλαμβάνει ισότιμα.

Τα 497 MW κατά μέγιστο αυτά ως σύνολο γενικά χωρούν στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ στην Πελοπόννησο που φαίνονται όλοι πράσινοι και με μεγάλα περιθώρια μάλιστα σύμφωνα με την ειδική εφαρμογή του Διαχειριστή, αφού από το 2012 που κηρύχθηκε ο κορεσμός από την ΡΑΕ δεν υπήρξαν έργα που να αναλώσουν το περιθώριο τους.  Σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο Υ/Σ η αξιολόγηση θα γίνει σε επόμενο στάδιο τεχνικά από τον Διαχειριστή ανά project, ούτως ή άλλως έτσι θα γινόταν σε κάθε περίπτωση και δεν αφορά το προβληματικό στάδιο του διαγωνισμού.  Είναι μάλιστα προτιμότερο η αξιολόγηση να γίνει απευθείας ανά Υ/Σ, διότι άλλως αθροίζονται MW σε εντελώς διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους και που κανείς δεν γνωρίζει αν έτσι αποκλείονται αδίκως έργα που ο τοπικός Υ/Σ θα μπορούσε να τα υποδεχθεί, την στιγμή που σε άλλους Υ/Σ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.  Αν πάλι συμβεί σε κάποιον υποσταθμό οι αιτήσεις να υπερβαίνουν την διαθέσιμη χωρητικότητα του, τότε οι όροι σύνδεσης σε αυτόν θα εκδοθούν με μικρότερη ισχύ ανά αίτηση pro rata σε όλους (το όλους αφορά όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ανέβασαν πλήρη και σωστά έγγραφα, είτε έλαβαν είτε όχι Α/Α και που απευθύνονται στον εν λόγω Υ/Σ). 

Με γνώμονα να λυθεί πολιτικά και χωρίς περαιτέρω νομικές διεκδικήσεις κατά του ΔΕΔΔΗΕ και των στελεχών του το πρόβλημα του πλημμελούς τεχνικά διαγωνισμού στην Πελοπόννησο που λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που προκάλεσαν τα προβλήματα και οι καταρρεύσεις της πλατφόρμας στέρησε Α/Α σε κατά τα άλλα πλήρεις υποβολές, εκτιμούμε πως θα χωρούσαν από τώρα ή εν πάσει περιπτώση έστω υπό τον ειδικό όρο μέχρι να λειτουργήσει και ο ανατολικός διάδρομος σε 1-2 χρόνια να "κουμπώσουν" με προσωρινά έστω μικρότερη μέγιστη ενεργό ισχύ όλα τα Φ/Β πάρκα που συμμετείχαν στον προβληματικό διαγωνισμό και υπέβαλαν πλήρη έγγραφα, είτε έλαβαν δηλαδή Α/Α είτε όχι. 

Ως προς το σκέλος αυτό υπογραμμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 10, του ν. 4951 κάθε πάρκο που αιτείται σύναψη σύμβασης σύνδεσης μετά τον νόμο αυτό και συνδέεται μετά την 1/1/23 οφείλει να ρυθμιστεί στους αντιστροφείς του ώστε να αποδίδει στο  73% της μέγιστης (εγκατεστημένης) ισχύος του (κάτι που  σε απώλεια παραγόμενης ενέργειας ετησίως αντιστοιχεί σε 5%).  Έτσι κάθε πάρκο των 400 kW εν προκειμένω στην περίπτωση μας ισοδυναμεί με 290kW.  Με την ρύθμιση αυτή τα κατά μέγιστο 497 MW της Πελοποννήσου είναι σαν 497 x 0.73= 362 MW κατά μέγιστο. 

Όλα αυτά στο πλαίσιο: 

·       Άμεση και δίκαιη λύση που δεν θα εκθέσει κανέναν φορέα 

·       Λύση που δεν θα αδικεί όσους υπέβαλαν πλήρεις αιτήσεις και δικαιολογητικά αλλά δεν έλαβαν τελικώς Α/Α, λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας που τους ανάλωσε με τις καταρρεύσεις της πολύτιμο χρόνο με αποτέλεσμα το περιθώριο να εξαντληθεί από άλλους.

·       Λύση που δεν θα ευνοεί περαιτέρω την νοθεία δηλαδή όσους έλαβαν με επίπλαστο τρόπο Α/Α (επιλαχόντες ή μη) σε βάρος όσων δεν έλαβαν Α/Α όχι από ευθύνη τους και ενώ υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά.  

·       Λύση που δεν θα παραπέμπει σε επόμενο άνοιγμα τους αδικημένους που ενώ υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά δεν έλαβαν όχι από ευθύνη τους Α/Α. Θα είναι εξαιρετικά μεγάλη αδικία να παραπεμφθούν αυτοί σε επόμενο άνοιγμα, που τα περιθώρια των Υ/Σ θα είναι ακόμη μικρότερα στην περιοχή, αφού οι ευνοημένοι που έλαβαν επίπλαστο Α/Α θα τα ανάλωναν προηγουμένως, στην υποθετική και απευκταία περίπτωση που μόνο αυτοί τώρα λάμβαναν όρους σύνδεσης.  

Σε ότι αφορά την Απόφαση 663 της ΡΑΕ του 2019 περί των 1,900 MW διαθέσιμου περιθωρίου, για τα ΦΒ εν προκειμένω προέβλεπε περιθώριο 900 MW.  Το περιθώριο αυτό θα καταλαμβανόταν κατά προτεραιότητα από τις εγκλωβισμένες (λόγω της κήρυξης του κορεσμού με την Αποφ ΡΑΕ 699/2012) από το 2012 αιτήσεις ΦΒ που από το ενιαίο αρχείο ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ αθροίζουν 342 MW και κατόπιν από νέες υποδοχές.  Οπότε βάσει της Απόφασης ΡΑΕ του 2019 υπάρχει περιθώριο 900 - 342= 558 MW, όταν η προτεινόμενη εδώ λύση ζητά maximum 497 MW.  Επιπλέον με την ρύθμιση του άρθρου 10, του ν. 4951 για περιορισμένη μέγιστη ισχύ στο 73% της εγκατεστημένης, μιλάμε για κατά μέγιστο μόλις 362 MW.  

Συγκρίνοντας το μέγεθος αυτό με τα ~15 GW της ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 του περασμένου Αυγούστου περί προτεραιοτήτων στους όρους σύνδεσης, όπου τα 7,700 ΜW από αυτά της Α' κατηγορίας μετατράπηκαν από δυνατότητα έκδοσης ατύπως και παραδόξως σε βεβαιότητα έκδοσης και που στο ίδιο μοτίβο ακολουθούν και άλλα 4,000 MW της Β´ κατηγορίας, δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητή η τυχόν δυστοκία στην υιοθέτηση της εδώ προτεινόμενης δίκαιης λύσης, τοις πράγμασι των κατά μέγιστο μόλις 362 MW που αφορά 1,243 επενδυτές!

 
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023 16:20
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.