(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εγκαταστάσεων ΔΕΣΜΗΕ για πράσινα πιστοποιητικά

 
Μετά από ενέργειες του ΣΠΕΦ και σε κλίμα άψογης συνεργασία με την διοίκηση του ΔΕΣΜΗΕ, άνοιξε η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εγγύησης προέλευσης. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται οι εταιρείες οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα συναλλαγής πράσινων πιστοποιητικών. Αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο ΦΕΚ 646/14-5-2010 (Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισης του).
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο είναι:

 
· Όνομα / Επωνυμία αιτούντος
· Κατοικία /έδρα
· Νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νομικού προσώπου
· Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του νομίμου
· εκπροσώπου του αιτούντος για την επικοινωνία με τον Φορέα Ελέγχου
· Τόπος Εγκατάστασης: τοποθεσία (διεύθυνση αν υπάρχει), δήμος, νομός, περιφέρεια
· Αριθμός μετρητή εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης

· Αριθμός μετρητή (−ών) εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Εγκατάστασης, αν υπάρχουν (στην περίπτωση ύπαρξης βοηθητικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εγκατάστασης)

· Κάθε πηγή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Εγκατάσταση για την παραγωγή ενέργειας
· (ανεξάρτητα αν υπάρχει πρόθεση χρησιμοποίησης αυτών των πηγών ενέργειας)
· Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
· Εγκατεστημένη ισχύς Εγκατάστασης (ηλεκτρική και θερμική ισχύς σε περίπτωση Εγκατάστασης ΣΗΘ)
· Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Εγκατάστασης
· Αρμόδιος καταμετρητής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης.

· Διάγραμμα της Εγκατάστασης, στο οποίο θα υπάρχουν λεπτομέρειες για την τοποθεσία των εξής:
   i) του (−ων) μετρητή (−ών) εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης
  ii) οποιουδήποτε μετασχηματιστή υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  iii) οποιασδήποτε βοηθητικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  iv) οποιασδήποτε εφεδρικής παραγωγής θερμικής ενέργειας υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  v) του μετρητή εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης (αν υπάρχει)
  vi) των λοιπών μετρητών καυσίμων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Εγκατάσταση (αν υπάρχουν)

· Στοιχεία για τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει ή θα λάβει η Εγκατάσταση

· Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
   α) τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή
   β) ότι η Εγκατάσταση εντάσσεται στις περιπτώσεις του άρθρου 1

 
Ο ΣΠΕΦ καλεί τα μέλη του αλλά και τους υπόλοιπους παραγωγούς ενέργειας από Φ/Β να εγγραφούν στο μητρώο. Υπεύθυνος ΔΕΣΜΗΕ, κος Μωραΐτης.


Δρ. Κώστας Δανιηλίδης

           Πρόεδρος

 

Αρτέμιδος 2 & Κοσμά του Αιτωλού
Μαρούσι Αττικής, 151 25 – www.spef.gr
Τηλ: 210 6828580, Fax: 210 6828581

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 09:38
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.