(210) 6854035

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΠΕΦ-ΔΕΣΜΗΕ 29/07/2010

Σήμερα 29/7/10 πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον ΔΕΣΜΗΕ στα γραφεία του τελευταίου.  Από πλευράς ΣΠΕΦ συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Δανιηλίδης - Πρόεδρος και Στ. Λουμάκης - Μέλος Δ.Σ. ενώ τον ΔΕΣΜΗΕ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Α. Αδρακτάς - Επιχ. Διευθυντής και Χ. Λαζάνης - Στέλεχος Στάθμης.  Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1.  Ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής της Φ/Β KWh στο 25% του ΔΤΚ:   ο ΔΕΣΜΗΕ σε συνέχεια πολύμηνου διαλόγου με τον ΣΠΕΦ τείνει να αναγνωρίσει την μη προαπαίτηση έκδοσης Υ.Α. για την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής της πωλούμενης από τα Φ/Β kWh.  Ο σύνδεσμος μάλιστα σε επιστολή του από 4/5/10 εισηγήθηκε στον ΔΕΣΜΗΕ επακριβώς το δικαιούμενο ποσοστό αναπροσαρμογής βάση του ετήσιου ΔΤΚ του 2009 όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Ο ΔΕΣΜΗΕ ωστόσο διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις ως προς το ποιον δείκτη από τους πολλούς που δημοσιεύει η ΕΛ.ΣΤΑΤ τελικώς οφείλει να επιλέξει και στο αν πρέπει να τον εφαρμόσει και στον πίνακα τιμών του ν. 3851 για αυτούς που θα συμβολαιοποιηθούν στο μέλλον (υπάρχει και σχετική εισήγηση της ΡΑΕ επί του θέματος).

Για την γρήγορη απεμπλοκή της κατάστασης ωστόσο, ο ΣΠΕΦ πρότεινε να εφαρμόσει ο ΔΕΣΜΗΕ άμεσα την αναπροσαρμογή στους παραγωγούς που λειτουργούν και τιμολογούν ήδη βάση του δείκτη που κατά την άποψη του ερμηνεύει  καλύτερα τους νόμους 3734 και 3851 όπως ισχύουν.  Αν στην πορεία κριθεί από το ΥΠΕΚΑ ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον δείκτη που χρησιμοποίησε από το μενού της ΕΛ.ΣΤΑΤ ο ΔΕΣΜΗΕ, να χρεοπιστώσει την διαφορά στην επόμενη εκκαθάριση λογαριασμού των παραγωγών.  Η αναπροσαρμογή άλλωστε της τιμής ως ποσό είναι μάλλον ασήμαντη συγκριτικά με το εκκαθαριζόμενο ετήσιο τίμημα ανά παραγωγό, έχει όμως τεράστια σημασία στο ότι ο νόμοι εφαρμόζονται και ότι οι 20ετείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εφαρμόζονται και γίνονται ευλαβικά σεβαστές από όλους.  

 

2.  Ροή υπογραφής συμβάσεων:  όσοι έχουν πρωτοκολλήσει τις αιτήσεις τους στον ΔΕΣΜΗΕ μέχρι και 3/6/10 θα υπογράψουν σύμβαση αγοραπωλησίας εντός των ημερών με τιμή 0,45 ή 0,40 αναλόγως της ισχύος τους και στην βάση του υπάρχοντος κειμένου σύμβασης.  Για τις μετέπειτα της 3/6/10 αιτήσεις θα υπάρξει παύση της διαδικασίας μέχρι το ΥΠΕΚΑ να αποστείλει το νέο κείμενο σύμβασης στον ΔΕΣΜΗΕ, όπως ο τελευταίος έγκαιρα έχει αιτηθεί και που εναρμονίζεται στον νέο νόμο 3851.  Κατά συνέπεια οι μετά την 3/6/10 αιτηθέντες θα συμβολαιοποιηθούν με την νέα τιμή που θα ισχύει από 1/8/10 και μετά.

Οι αλλαγές στις συμβάσεις με βάση την εκτίμηση του ΔΕΣΜΗΕ θα αφορούν κατ' αρχήν στον ενιαίο χαρακτήρα τους για  όλες τις μορφές ΑΠΕ και κατά δεύτερον στην μνημόνευση του  ν. 3851 στα επί μέρους άρθρα αντί των παλαιότερων. Εκπλήξεις δεν αναμένονται. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως ο ΔΕΣΜΗΕ με μόλις επτά άτομα να εργάζονται στην διαδικασία αυτή, κατάφερε στο πρώτο επτάμηνο του έτους να συμβολαιοποιήσει 3.500 αιτήματα παραγωγών ενώ η ροή παραμένει αμείωτα υψηλή. 

 

3.  Πράσινα πιστοποιητικά:  με την Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ/8786 από 6/5/10 επίσημα ορίστηκε η έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης από τον ΔΕΣΜΗΕ μητρώου δικαιούχων πράσινων πιστοποιητικών που δεν είναι άλλοι από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Μονάδα μέτρησης για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών είναι το ΚΒΑΝΤΟΥΜ.  Οι παραγωγοί από ΑΠΕ θα πιστώνονται λοιπόν στο σχετικό μητρώο του ΔΕΣΜΗΕ 1 ΚΒΑΝΤΟΥΜ για κάθε MWh πράσινης ενέργειας που παράγουν.  Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 15/10/10 και όσοι παραγωγοί επιθυμούν να συμμετέχουν στην νέα αυτή αγορά πράσινων πιστοποιητικών θα πρέπει κατ' αρχήν να καταχωρηθούν στο μητρώο του ΔΕΣΜΗΕ και να καταβάλουν το σχετικό τέλος που πιθανόν να υπάρξει.  Σημαντικό οικονομικό όφελος αναμένεται ωστόσο να υπάρξει για τους παραγωγούς από την πώληση των ΚΒΑΝΤΟΥΜ αυτών μέσω του "πράσινου χρηματιστηρίου" σε ρυπογόνες βιομηχανίες που τα έχουν ανάγκη ώστε να αποφύγουν τα επιπλέον πρόστιμα της ΕΕ για την υπέρβαση των ορίων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που τους αναλογούν. 

 

4.  Επέκταση Φ/Β μονάδων:  το τοπίο παραμένει αρκετά θολό στο τι θα ισχύσει αν ο ίδιος φορέας αιτηθεί στον ΔΕΣΜΗΕ την επέκταση υφιστάμενης Φ/Β μονάδας και κατά συνέπεια σύμβασης αγοραπωλησίας όσον αφορά την τιμή τιμολόγησης η οποία σε κάθε περίπτωση βάση ν. 3851 θα είναι ενιαία.  Πρόσθετη δυσκολία προκύπτει αν η μονάδα μετά την επέκταση αλλάξει κατηγορία ισχύος όσον αφορά την τιμή kWh (υπερβεί δηλαδή τα 100 kW).  Άποψη του ΔΕΣΜΗΕ είναι πως απαιτείται ενδελεχής νομική ερμηνεία η οποία όμως είναι άγνωστο πότε θα προκύψει από το ΥΠΕΚΑ.  Ωστόσο για μικρές επεκτάσεις εντός της ιδίας κατηγορίας τιμής π.χ. από τα 20 kW στα 99 kW o ΔΕΣΜΗΕ δύναται να κρατήσει την αρχική τιμή εκλαμβάνοντας την πρώτη επένδυση ως μέρος συνολικότερης η οποία και υλοποιείται τμηματικά.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενδελεχής έλεγχος και των επιμέρους χρονικών παραμέτρων της επένδυσης σε σχέση με τον ν. 3851 πριν την οποιαδήποτε επί του θέματος αίτηση στον ΔΕΣΜΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 09:37
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.